Onze missie

Onze cliënt als mens van vlees en bloed zien, met zijn beperkingen als mogelijkheden en zijn eigenaardigheden als bijzonderheden. Bij ons is de cliënt niet een verdienmodel, maar de mens die geholpen moet worden bij het behartigen van zijn of haar belangen, op een manier die bij hem of haar past. Met die filosofie willen we de cliënt zoveel mogelijk meenemen in het proces. Samen kijken naar de mogelijkheden, transparant zijn over de onmogelijkheden. Dat betekent, naast de cliënt blijven staan, zodat hij of zij kan groeien. Ruimte geven of creëren daar waar mogelijk, zodat ontplooiing en een vorm van zelfredzaamheid tot de mogelijkheden gaan behoren.

Het ultieme doel is -bij wie dat mogelijk is- onszelf overbodig maken. Vanuit de waarheid van de cliënt blijven handelen is daarbij essentieel, zonder zijn of haar belang daarbij uit het oog te verliezen.

Onze VIsIE

Een relatie opbouwen met de cliënt en indien van toepassing met zijn of haar omgeving die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. Inlevingsvermogen is daarbij essentieel. Kijken naar behoeften een voorwaarde en bijdragen aan oplossingen een vereiste.

Werken naar een toekomst die past bij de cliënt met de financiële en of persoonlijke begeleiding die daarbij nodig is en die regelmatig getoetst wordt en zo nodig bijgesteld.