Algemene Verordening Persoonsgegevens.

De wet

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens ingegaan. Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat betekent dat voor u?

Er verandert niet veel voor u. Uw rechten blijven nagenoeg hetzelfde maar ze zijn meer in detail vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld uw recht op informatie en het recht om gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen en over te dragen.

wat betekent het voor rechtbeheer?

Rechtbeheer gaat op een zorgvuldige manier met uw gegevens om. De wet stelt dat we dit niet alleen moeten doen, maar ook moeten kunnen aantonen. Zo hebben we de wettelijke verplichting u te vertellen welke gegevens we van u vragen en wat we met de gegevens doen.

Daarnaast zijn we verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen die erop toeziet dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We worden jaarlijks gecontroleerd middels een audit, waarin we moeten aantonen dat we zorgvuldig werken.